SELVSTENDIGHET
PRAKTISK HVERDAGSLIV
LÆRING GJENNOM LEK

Velkommen til Treklang Montessoribarnehage

Treklang Montessoribarnehage har eksistert siden 1983. Barnehagen har 30-35 barn i alderen 2-6 år, fordelt på to grupper. Den ene gruppen heter Harmoni og har ti barn i alderen 2 til 3 år. Den andre gruppen heter Melodi og har 20-25 barn i alderen 3 til 6 år. Vår åpningstid er fra 08.00 til 16.30, men med hentetid 16.15. Vi følger skolens ferier.

Vi holder til i Homansbyen, nærmere bestemt i Underhaugsveien 20. Vårt gule murhus er det eldste huset i Homansbyen. Her koser vi oss med god plass og en fin, gammel hage.

Vår filosofi

Vi er som navnet tilsier en montessoribarnehage, dvs. at vi følger Maria Montessoris prinsipper. Mer informasjon om montessoripedagogikk finner du under.

I Treklang har barna en time musikk i uken. Da kommer en musikkpedagog og underviser. Forming er også en viktig del av vår hverdag og vi har et atelier hvor en formingslærer rår grunnen. Her er barna en dag i uken.

Vi synes det er viktig å være mye ute, så stort sett går vi ut ved 13.00-tiden, etter spising. Barna er da ute til de går hjem. De eldste barna er også på skogstur en dag i uken store deler av året. Da drar vi til vårt hemmelige sted ved Frognerseteren.

Tradisjoner er viktig for oss og vi har en del av dem. Blant annet har vi grønnsaksfest, Luciafeiring, julemesse, adventsstund, påskefrokost og sommerfest.

Montessoris prinsipper

Maria Montessori (1870-1952) var Italias første kvinnelige lege, men fikk tidlig interesse for barn og deres utvikling. Hun observerte barn i time etter time og utviklet etter hvert sin egen metode i arbeid med barn.

Hennes metode består av tre grunnelementer: barnas absorberende sinn, deres sensitive perioder og det tilrettelagte miljøet.

De første årene absorberer barna alt ubevisst fra sitt miljø, men etter hvert går de over til et mer bevisst sinn og de må bearbeide alt de har absorbert. Dette gjøres ved hjelp av barnets sensitive perioder. Perioder hvor de viser sterk interesse for enkelte ting, og det er disse periodene Montessori mente det var så viktig å utnytte. Da er interessen for visse gjenstander og handlinger umettelig og deres evne til konsentrasjon større enn vi aner. Hun laget materialer som hjalp til i denne prosessen og så da viktigheten av at de hadde frihet til å velge aktivitet og mulighet for å arbeide i eget tempo; det tilrettelagte miljø.

Kontakt oss

Tel. +47 22 69 65 11

Epost: ingerjohanne@treklang.no

Underhaugsveien 20, 0351 Oslo

Illustrasjon av Treklang: Morten N. Pedersen; Bilder: Irene Sandved Lunde

Treklang Barnehage © 2022. Alle rettigheter reservert.