SELVSTENDIGHET
PRAKTISK HVERDAGSLIV
LÆRING GJENNOM LEK

Velkommen til Treklang Montessoribarnehage

Treklang Montessoribarnehage har eksistert siden 1983. Barnehagen har 30-35 barn i alderen 2-6 år, fordelt på to grupper. Den ene gruppen heter Harmoni og har ti barn i alderen 2 til 3 år. Den andre gruppen heter Melodi og har 20-25 barn i alderen 3 til 6 år. Vår åpningstid er fra 08.00 til 16.30, men med hentetid 16.15. Vi følger skolens ferier.

Vi holder til i Homansbyen, nærmere bestemt i Underhaugsveien 20. Vårt gule murhus er det eldste huset i Homansbyen. Her koser vi oss med god plass og en fin, gammel hage.

Vår filosofi

Vi er som navnet tilsier en montessoribarnehage, dvs. at vi følger Maria Montessoris prinsipper. Mer informasjon om montessoripedagogikk finner du under.

I Treklang har barna en time musikk i uken. Da kommer en musikkpedagog og underviser. Forming er også en viktig del av vår hverdag og vi har et atelier hvor en formingslærer rår grunnen. Her er barna en dag i uken.

Vi synes det er viktig å være mye ute, så stort sett går vi ut ved 13.00-tiden, etter spising. Barna er da ute til de går hjem. De eldste barna er også på skogstur en dag i uken store deler av året. Da drar vi til vårt hemmelige sted ved Frognerseteren.

Tradisjoner er viktig for oss og vi har en del av dem. Blant annet har vi grønnsaksfest, Luciafeiring, julemesse, adventsstund, påskefrokost og sommerfest.

Montessoris prinsipper

Maria Montessori (1870-1952) var en av Italias første kvinnelige leger. Hun ble først ansatt ved barneavdelingen ved den psykiatriske universitetsklinikken i Roma der hun arbeidet med utviklingshemmede barn. I 1907 ble Maria Montessori leder for en førskole i Romas fattigkvarter. Her utarbeidet hun en pedagogikk som skulle bli banebrytende – blant annet ved at den bygde på barnas frivillige medvirkning og betonte deres rett til å utvikle seg fritt og i eget tempo.

Hennes pedagogiske metode består av tre grunnelementer: barnas absorberende sinn, deres sensitive perioder og det tilrettelagte miljøet.

De første årene har barna liten bevissthet når de absorberer miljøet rundt seg, men etter hvert bearbeider de inntrykkene og utvikler en større bevissthet om alt de absorberer. Dette skjer i barnets sensitive perioder hvor de viser sterk interesse for enkelte og etter hvert mer komplekse sammenhenger. Det er i disse periodene, når barnets interesse for visse gjenstander og handlinger er umettelig og evnen til konsentrasjon er stor, som Montessori mente det var viktig å utnytte. Hun utviklet materialer som hjalp til i disse prosessene, og så betydningen av at barnet selv hadde frihet til å velge aktivitet og arbeide i eget tempo i et tilrettelagt miljø.

Kontakt oss

Tel. +47 406 25 060

Epost: dagligleder@treklang.no

Underhaugsveien 20, 0354 Oslo

Illustrasjon av Treklang: Morten N. Pedersen; Bilder: Irene Sandved Lunde

Treklang Barnehage © 2024. Alle rettigheter reservert.