Atelier

Kreativ utfoldelse er viktig for barnets utvikling mot å bli et helt menneske, mente Astri Brun. Atelieret kom i gang for fullt etter en studietur til Reggio Emilia i Italia i 1989. Treklang barnehage er så heldige å ha en formingslærer. I atelieret får barna utfolde seg på mange områder. De arbeider med alt fra leire til saging og snekring og tegning og maling. I prosjektene får de fordypet seg i mange ulike teknikker og oppøver form og fargesans, foruten å bruke fantasien og få gleden av å lage noe selv. Barna i gruppen Melodi er på atelieret en dag i uken. Det er seks barn i hver gruppe.

Musikk

Musikk er også en svært viktig del av barnets utvikling. Undervisningen
bidrar til å opparbeide barnas konsentrasjonsevne og til det å lytte til
hverandre gjennom samspills øvelser. Treklang har en musikkpedagog
som kommer en dag i uken. Da jobbes det med rytme øvelser og
bevegelse etter musikk, sang og instrumentbruk.