Litt historie

Treklang ble startet opp av psykoanalytiker Astri Brun og førskolelærer
Berit Matheson i 1983 etter 10 års planlegging. Ønsket var å skape en
barnehage som kunne favne tre generasjoner, der barna skulle få oppleve
gleden av kreativ utfoldelse og samhørighet med naturen, og gjennom
dette få gode verdier.


Astri Brun og Berit Matheson ble kjent med Maria Montessoris filosofi og
forstod at dette var pedagogiske metoder som de ville bygge på. De fikk
leie det eldste huset i Homansbyen; Underhaugsveien 20, og satte i gang
med 16 barn og tre ansatte i tillegg til musikklærer og danselærer en gang i
uken.


I dag holder vi fortsatt til i det samme herlige huset, men har nå 30-35 barn
og 7 ansatte fordelt på to grupper. Vi har eget atelier og vi har en
musikklærer som kommer en gang i uken.

Dagen vår og tradisjoner

Vi ønsker at alle barna er her innen klokken 09.00. Da har de tid til å velge aktivitet, jobbe med dem, konsentrere seg før vi skal spise. Samlingsstunder har vi som regel før vi spiser lunsj rundt halv tolv. En dag i uken serveres det varmmat og på fredag grøt, ellers er det brødmat som barna smører selv.

Deretter går vi ut, mens de som skal sove legger seg. Og vi er ute til de blir hentet. Halv tre er det et lite måltid ute med knekkebrød og frukt/grønnsaker.

I løpet av uken har barna fra 3 år og oppover, atelier en dag og musikk en time.

Vi går på skogstur en gang i uken med de eldste barna. Vi deler gruppen i to, så de er på tur annenhver uke.

Tradisjoner er viktig for oss og vi har en del av dem. Blant annet har vi felles skogstur med foreldre, grønnsaksfest, foreldrekaffe, Luciafeiring, julemesse, adventsstund, nissefest, besteforeldrekaffe, påskefrokost og sommerfest.

Vi ønsker et nært samarbeid med foreldrene og vi forventer at de stiller opp på dugnader, foreldremøter, julemesser og annet.