Om oss

Treklang Montessori Barnehage har eksistert fra 1983. Det er er en barnehage med 30 barn i alderen 2-6 år, fordelt på to grupper. En gruppe med 10 barn i alder 2-3 år, Nedegruppen, og en gruppe med 20 barn i alder 3-6 år, Oppegruppen. Vår åpningstid er fra 08.00 til 16.30, men med hentetid 16.15. Vi følger skolens ferier.

Vi holder til i Homansbyen, nærmere bestemt i Josefinesgt 17 som er det eldste huset i Homansbyen. Her koser vi oss med god plass og en fin, gammel hage.

Vi er som navnet sier en Montessoribarnehage, dvs. at vi følger Maria Montessoris prinsipper.

I tillegg har barna en time musikk i uka. Da kommer en musikkpedagod og underviser. Forming er også en viktig del av vår hverdag og vi har et atelier hvor en formingslærer rår grunnen. Her er barna en dag i uken.

Vi synes også det er viktig å være mye ute, så stort sett går vi ut ved 13.00 tiden, etter spising. Barna er da ute til de går hjem. En dag i uken prøver vi også å komme oss ut i skogen med en gruppe barn. Dette gjelder for Oppgruppen

Tradisjoner er viktig for oss og vi har en del av dem.

Vi ønsker et nært samarbeid med foreldrene og vi krever litt av dem, både dugnader, foreldremøter, julemesser og annet.

Dette var kort om oss. Siden er ikke helt ferdig, men vi jobber med saken.